Multipack Journal

Multipack Journal ivaretar den lovbestemte loggføring av alle transaksjoner fra mottak, produksjon og lager Iht. Landingsforskriften av 6. mai 2014. 

Den loggfører alle bevegelser med nødvendig informasjon fra sluttseddelen og lager en komplett mottaksjournal med informasjon som dato, transtype,seddelnr,  båtnavn, fiskeslag, størrelse, tilstand, anvendelse, kvantum, kommentarer, signatur og timestamp.

Programmet laster automatisk informasjon fra sluttseddelsystem og produksjonssystemet og gjør journalføringen enkel. Tillater manuelle korrigeringer og manuelle registreringer for de delene som ikke registreres i produksjonen som utkast, lagerflyttinger m.m.

Multipack Journal er tilpasset NS 9400

Seddeldata hentes direkte fra en tjeneste hos Råfisklaget eller Sildelagets sluttseddeldatabase.

Enkle rapporter lagres og kan skrives ut i etterkant. Journalen kan eksporteres til Excel, PDF og Word.

Automatisk loggføring

Multipack Journal henter ved opprettelse av journal alle transaksjoner fra:

Det betyr at det eneste du trenger å registrere er bevegelser som ikke fanges opp av disse systemene. 

Alle bevegelser som er registrert på en angitt dato framkommer på journalen og endringer registreres med timestamp på når endringen er registrert.

Multipack Journal lagres elektronisk hos kunden og trenger bare hentes frem ved kontroll fra direktoratet. .

Vil du vite mer om journal. Ta kontakt med oss på 78 44 33 50, eller admin@k2.no

Contact us

Skriv svar med bokstaver, hva er 4+4 ?

K2 Solutions AS, Havneveien 10, 9515 Alta
Phone +47 78443350    Support +47 99512168

News

Support?

Contact us by phone call +47 995 12 168 or via contact form. Support is included in the license agreement!