Ta kontroll over produksjon, ordre og lager

Registrering av råvarer inn. Merking og registrering (inn/ut av lager) gjennom hele produksjonslinjen, gir oversikt over det 
som til enhver tid er på lager av råvarer/ferdigvarer.

Du kan registrere avskjær, hodekapp m.m. og få en full utbytte rapport som gir deg muligheter for å justere produksjon.

Med full ordre og lagerstyring har du til enhver tid oversikt over det som er på lager og det som er pakket/plukket til ordre. 
Støtte for strekkodeskanner ved plukking til palle og/eller ordrer.

Pakkseddel og fraktbrev er klart til utskrift umiddelbart.
Fraktbrev er redigerbart. Alle fraktdokumenter kan sendes via innebygd e-post funksjon.
Webmodulen sørger for at filer er tilgjengelig for import i eksterne faktura/trading systemer.
Oppsett for mapping av varenummer, ordrenummer m.m. gjør filimporten tilgjengelig for flere eksterne aktører.

Rapportering, statistikker med ordrejournal, søk på sporingsnummer, fraktbrev m.m. er fullt tilgjengelig.
Avansert versjonskontroll av rapporthistorikk gjør det mulig å spore tilbake på tidligere versjoner av åpnede rapporter, ordredokumenter og fraktdokumenter.

Eget system for registrering av kvalitetskontroller, sjekklister via Webmodul og/eller mobiltelefon gir deg et unikt system for å kunne analysere blant annet avvik.

Contact us

Skriv svar med bokstaver, hva er 4+4 ?

K2 Solutions AS, Havneveien 10, 9515 Alta
Phone +47 78443350    Support +47 99512168

News

Support?

Contact us by phone call +47 995 12 168 or via contact form. Support is included in the license agreement!