Multipack Sluttseddel

Hva er Sluttseddel?
Lovbestemt innrapportering av fangster og landinger.
Standardiserte kodesett (NS 9400) for produkt, fiskeslag, kvalitet, anvendelser, fangstredskap og fangstfelt osv.
Utskrift av sluttseddel på formular tilpasset laser- og blekkskriver.

Elektronisk utveksling av  sluttsedler og returmeldinger mellom fiskekjøper og salgslag.  Kvittering for sluttsedler mottas innen få  minutter fra salgslaget.

Integrasjon mot Multipack pakkesystem.
Innlesing av veiedata direkte fra vekt vil  effektivisere registreringsarbeid.
Få tilgang til sluttseddeldata på etikett.

Se demovideo av Sluttseddel programmet her

Godkjent av Norges Råfisklag
Multipack Sluttseddel er testet og godkjent av Norges Råfisklag ihht. til ny landingsforskrift og med xml/e-post.

Les mer på Norges Råfisklag sine egne sider.

Les mer om Multipack veieløsninger

Kontakt oss

Skriv svar med bokstaver, hva er 4+4 ?

K2 Solutions AS, Havneveien 10, 9515 Alta
Telefon 78 44 33 50    Vakttelefon 995 12 168

Aktuelt

Automatisk veiejournal iht. landingsforskriften

Multipack Journal genererer nå en automatisk veiejournal iht. landingsforskriften dersom du har Multipack Innveiing.

Sync pakkedata og sedler til skyen

Nå kan du syncronisere dine pakkedata og dine sluttsedler rett i skyen. Tilgang via mobil. Enklere blir det ikke.