Ta vare på sporingsinformasjon

Ved å registrere informasjon om leverandør og merke produktene med unike koder, er det enkelt å spore opprinnelsen til maten.
Med trinn kan du finne ut hvem leverandøren er, ta ut liste over alle ordrer levert i samme parti, liste opp hver boks fra samme leverandør / produksjonsparti m.m.

Multipack web kan tilby verktøy for å spore opprinnelsen til produktene. Denne løsningen kan også integreres i selskapets hjemmeside.
Andre nyttige ting er blant annet statistikk og rapportering for fullstendig kontroll av utbytte og varelager

Med noen få museklikk kan du skaffe deg fullstendig oversikt over alle involverte parter i en tenkt krisesituasjon.

Ved å bruke Multipack i mottaket av råvarer skaffer du deg kontroll på hvem som leverer råvarene du senere skal benytte i produksjon. Bruk Multipack til å registrere uttak av råvarer og ingredienser til produksjon. Benytt så Multipack til å opprette ordrer og leveranser. Da har du et system som tar vare på viktig informasjon om alle dine varer og som oppretter en komplett sporingskjeden helt fra leverandør til kunden i markedet.

All informasjon er enkelt tilgjengelig om du en gang får bruk for å raskt finne frem til hvilke kunder som må kontaktes i forbindelse med f.eks en tilbakekalling

Enkle funksjoner gir deg viktig informasjon fort.

 • Kryss-sporing med enkelt grensesnitt for å angi start på sporing.
 • Informasjon om leverandører som har levert ingrediensene
 • Informasjonom kunder som har mottatt varene o
 • Informasjon om hvilket andre varer som har en forbindelse gjennom f.eks felles parti av ingredienser
 • Serienummerliste over alle varer som har en forbindelse
 • Søk direkte på serienummer
 • Søk direkte på Batchnr
 • Søk på dato(er)
 • Søk på leverandør
 • Søk på kunde
 • Utskrift av lister over kunder, leverandører, serienummer

Kontakt oss

Skriv svar med bokstaver, hva er 4+4 ?

K2 Solutions AS, Havneveien 10, 9515 Alta
Telefon 78 44 33 50    Vakttelefon 995 12 168

Aktuelt

Automatisk veiejournal iht. landingsforskriften

Multipack Journal genererer nå en automatisk veiejournal iht. landingsforskriften dersom du har Multipack Innveiing.

Sync pakkedata og sedler til skyen

Nå kan du syncronisere dine pakkedata og dine sluttsedler rett i skyen. Tilgang via mobil. Enklere blir det ikke.