Multipack Sluttseddel Program

Se videoer av programmet i bruk.


Multipack Sluttseddel program

Registrering av kjøp med elektronisk innsending/retur av sluttseddel.
Kan integreres med Multipack Pakkesystem for kobling mot merking/pakking av f.eks
fersk fisk og annen produksjon. Du får full sporbarhet.

Multipack Sluttseddel kan også kobles mot Multipack Web, dette gjør at du har
full oversikt over alle mottak tilgjengelig på web.Elektronisk registrering av mottak på kaia med touch terminal

En enkel måte å registre mottak av fisk på kaia. Med en touchterminal så
oppretter du og registrerer du sluttseddel-kladder som overføres til Multipack Sluttseddel
program på PC for videre behandling. Stort enklere blir det ikke.